Cijenjeni klijenti!

Po čl. 8. Zakona o zaštiti potrošača, pisane prigovore klijenata primamo na adresu:

MEDIA KONCEPT DIZAJN d.o.o.

Ante Pandakovića 11, 10 000 Zagreb

OIB: 52019897393

Ili elektroničkom poštom na e-mail:

info@media-koncept-dizajn.hr

Na Vaš prigovor ćemo pismeno odgovoriti u zakonskom roku od 15 radnih dana.